Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strážní služba na období 1 roku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 23.11.2020 09:00
Nákup ochranných zdravotnických pomůcek - sady COVID
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2020 16.10.2020 09:00
Nákup ochranných zdravotnických pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 20.10.2020 09:00
Čerpání odpadních vod z jímek a čističek a jejich odvoz ke konečné likvidaci na období 2 let
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 29.09.2020 09:00
Úklidové práce na období 1 roku
podlimitní Zadáno 10.06.2020 03.07.2020 09:00
Servisní zabezpečení specifikovaných elektrických a elektronických zařízení a osvětlení na rok 2020 - 2025, vč. dálkové ostrahy.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2020 13.05.2020 09:00
“Servisní zabezpečení specifikovaných elektrických a elektronických zařízení a osvětlení na rok 2020 – 2025 - II”
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2020 07.05.2020 09:00
Servisní zabezpečení specifikovaných elektrických a elektronických zařízení a osvětlení na rok 2020 – 2025
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.03.2020 09.04.2020 09:00
Pronájem a provoz certifikovaného elektronického nástroje pro podporu zadávání a administraci veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 03.12.2019 09:00
Servis výtahů a plošin
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2019 25.11.2019 09:00
Pořízení ochranných pracovních pomůcek pro organizaci Čtyřlístek
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2019 21.10.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace, vč. autorského dozoru na akci "Rekonstrukce stravovacího provozu organizace Čtyřlístek"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2019 04.10.2019 09:00
Rekonstrukce objektu na ul. Letní
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019
Pořízení informačního systému pro organizaci Čtyřlístek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 31.07.2019 09:00
Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP –II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 26.06.2019 19:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016