Veřejné zakázky Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.
IČO: 70631808

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení ochranných pracovních pomůcek pro organizaci Čtyřlístek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 21.10.2019 09:00
Domy pro sociální účely - dodávka vybavení
nadlimitní Vyhodnoceno 14.03.2019 17.04.2019 09:00
Domy pro sociální účely v Ostravě
podlimitní Hodnocení 03.04.2018 30.05.2018 09:00
všechny zakázky