Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strážní služba na období 2022 - 2023
podlimitní Hodnocení 04.11.2022 24.11.2022 09:00
Nákup 1 ks elektromobilu pro přepravu osob
podlimitní Hodnocení 17.10.2022 07.11.2022 09:00
Dodávka vybavení do cvičného bytu na ul. Thomayerova
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 02.09.2022 09:00
Dodávka elektrických pečovatelských postelí vč. antidekubitních matrací
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 17.08.2022 09:00
Čerpání odpadních vod z jímek a čističek a jejich odvoz ke konečné likvidaci na období 2 let
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 10.08.2022 09:00
Nákup osobního automobilu pro PTÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 31.05.2022 09:00
Úklidové práce na období 12 měsíců
podlimitní Zadáno 28.02.2022 17.03.2022 09:00
Pronájem a provoz certifikovaného elektronického nástroje pro podporu zadávání a administraci veřejných zakázek na období 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2022 22.02.2022 09:00
Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP pro akci - Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2022 24.01.2022 09:00
Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko
podlimitní Zadáno 21.12.2021 01.02.2022 09:00
Servis výtahů a plošin na období 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2021 05.01.2022 09:00
Dodávka manipulačního zařízení Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2021 22.12.2021 11:00
Strážní služba na období 2021 - 2022
podlimitní Zadáno 04.11.2021 24.11.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace, vč. autorského dozoru na akci "Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2021 21.10.2021 09:00
Úklidové práce na přechodné období 3 měsíců
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 27.09.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››