Veřejné zakázky Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.
IČO: 70631808
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001484

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace, vč. autorského dozoru na akci "Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2021 21.10.2021 09:00
Domy pro sociální účely - dodávka nábytku a vybavení pro objekty Jandova a Sodná/Vývozní
nadlimitní Hodnocení 05.08.2021 06.09.2021 09:00
Nákup ochranných zdravotnických pomůcek - sady COVID
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2020 16.10.2020 09:00
všechny zakázky