Veřejná zakázka: Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP –II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20
Systémové číslo: P19V00000008
Evidenční číslo zadavatele: 06-14-06-19-VZMR-IROP
Datum zahájení: 14.06.2019
Nabídku podat do: 26.06.2019 19:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP –II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávané veřejné zakázky na služby je výkon odborného technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který zahrnuje zejména (nikoli však pouze) výkon dozoru ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nad prováděním staveb a výkon dozoru nad prováděním realizace zakázky na dodávku nábytku a vybavení předmětných staveb (interiérového vybavení) dle projektové dokumentace, dále i výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů (dále jen „koordinátora BOZP“), včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho následné aktualizace při rekonstrukci 2 objektů (na ul. Jandova – „Objekt Jandova“ a na ul. Uhrova – „Objekt Heřmanice“) a realizaci 1 novostavby bytového domu pro sociální účely v katastrálním území obce Ostrava, Hrušov, na ul. Sodná („Objekt Sodná“), dále pak při realizaci zakázky na nábytek a vybavení, dle specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Obě činnosti budou zajišťovány odborně způsobilou osobou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
 • IČO: 70631808
 • Poštovní adresa:
  Hladnovská 751/119
  71200 Ostrava-Muglinov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001484

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky