Veřejná zakázka: Servisní zabezpečení specifikovaných elektrických a elektronických zařízení a osvětlení na rok 2019-2020 - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15
Systémové číslo: P19V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 3
Datum zahájení: 28.03.2019
Nabídku podat do: 09.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Servisní zabezpečení specifikovaných elektrických a elektronických zařízení a osvětlení na rok 2019-2020 - II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vymezení předmětu plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření servisní smlouvy na servisní zabezpečení níže specifikovaných elektrických a elektronických zařízení a osvětlení.
Specifikace předmětu plnění:
Dodavatel se zavazuje zabezpečit provoz a údržbu na níže uvedené služby:
• elektrické požární signalizace (EPS),
• elektrické zabezpečovací signalizace (EZS),
• telefonních a optických rozvodů (SK),
• kamerových systémů (CCTV),
• TV rozvodů (STA),
• satelitních antén (SAT),
• ostatních elektronických zařízení a nouzového osvětlení, což zahrnuje všechny činnosti potřebné k posouzení technického stavu, všechny činnosti potřebné k zajištění předepsaných parametrů a pravidelnou revizní činnost při zajišťování chodu těchto zařízení.
Dodavatel se dále zavazuje předat objednateli veškerou dokumentaci, která vznikne pro jeho potřeby při realizaci předmětu plnění, nebo bude součástí dodávky materiálu (záruční listy,
Další specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
 • IČO: 70631808
 • Poštovní adresa:
  Hladnovská 751/119
  71200 Ostrava-Muglinov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001484

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky