Veřejná zakázka: Domy pro sociální účely v Ostravě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4
Systémové číslo: P18V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-010187
Datum zahájení: 03.04.2018
Nabídku podat do: 30.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Domy pro sociální účely v Ostravě
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování celkem 5 novostaveb domů pro sociální účely v katastrálním území obce Ostrava.
Veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části:
• část č. 1: 3 novostavby domů, z toho 2 v k.ú. Hrušov a 1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy,
• část č. 2: 2 novostavby domů v k.ú. Nová Bělá a k.ú. Výškovice u Ostravy.
Předmět plnění je specifikován v přílohách této zadávací dokumentace.
Zadavatel v souladu s ust. § 101 odst. 2 ZZVZ umožňuje účastníkům podání nabídky na jednu či na obě části veřejné zakázky dle volby účastníka.
Zadavatel předpokládá, že realizace stavby bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), Prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, ‚Investiční podpora 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, Specifický cíl SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, č. výzvy 7 - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.
Číslo projektu „Transformace Domova na Liščině (část 1)“: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000319
Číslo projektu „Transformace Domova Barevný svět“ (část 2): CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000318
Není-li dále uvedeno jinak, platí jednotlivá ustanovení této zadávací dokumentace pro obě části veřejné zakázky shodně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
 • IČO: 70631808
 • Poštovní adresa:
  Hladnovská 751/119
  72529 Ostrava-Muglinov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001484

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského
30, 710 00 Ostrava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy