Veřejná zakázka: Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17
Systémové číslo: P19V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-012517
Datum zahájení: 17.04.2019
Nabídku podat do: 20.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 2 stávajících objektů za účelem vybudování domů pro sociální účely v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou a Heřmanice a výstavba 1 novostavby domu pro sociální účely v katastrálním území Hrušov.
Rekonstrukce 2 objektů zahrnuje:
• Rekonstrukci budovy nacházející se na ulici Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava – Zábřeh, která je součástí pozemku parc. č. st. 4792, k.ú. Zábřeh nad Odrou, a případné související stavební práce na pozemku parc. č. 270/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Účelem rekonstrukce je vybudování domova pro sociální účely, v němž budou celkem tři jednotky určené k ubytování celkem 18 osob se zdravotním postižením a zázemí pro personál (dále jen „Objekt Jandova“);
• Rekonstrukci budovy nacházející se na ulici Uhrova 107/23, 713 00 Ostrava – Heřmanice, která je součástí pozemku parc. č. st. 1156, k.ú. Heřmanice, a související stavební práce na pozemku parc. č. 385/2, k.ú. Heřmanice. Účelem rekonstrukce stávajícího rodinného domu je vybudování domu pro sociální účely, tj. zejm. vybudování nových místností, úprava stávajících místností a vybudování sociálních zařízení, a úprava zahrady, zejm. demolice hospodářské budovy a dřevěného přístřešku a vybudování nového altánu (dále jen „Objekt Heřmanice“).
Výstavba novostavby domu zahrnuje:
• Výstavbu novostavby bytového domu na pozemku parc. č. 1235/22, k.ú. Hrušov. Účelem výstavby je vybudování domu pro sociální účely, v němž budou celkem dvě jednotky určené k ubytování celkem 12 osob se zdravotním postižením a zázemí pro personál (dále jen „Objekt Sodná“)
(Objekt Jandova, Objekt Heřmanice a Objekt Sodná společně též jako „Objekty“).
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládá, že realizace stavby bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), Prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, ‚Investiční podpora 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, Specifický cíl SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, č. výzvy 49 - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.
Číslo projektu „Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova“: CZ.062.56/0.0/16_047/0005734.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 50 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
 • IČO: 70631808
 • Poštovní adresa:
  Hladnovská 751/119
  72529 Ostrava-Muglinov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001484

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky