Veřejná zakázka: Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP - Transformace DL a DBS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10
Systémové číslo: P18V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 06-20-07-2018-VZMR-IROP
Datum zahájení: 20.07.2018
Nabídku podat do: 07.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP - Transformace DL a DBS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávané veřejné zakázky na služby je výkon odborného technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který zahrnuje zejména (nikoli však pouze) výkon dozoru ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nad prováděním staveb a výkon dozoru nad prováděním realizace zakázky na dodávku nábytku a vybavení předmětných staveb (interiérového vybavení) dle projektové dokumentace, dále i výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů (dále jen „koordinátora BOZP“), včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho následné aktualizace, při realizaci 5 novostaveb domů pro sociální účely v katastrálním území obce Ostrava a při realizaci zakázky na nábytek a vybavení, dle specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Obě činnosti budou zajišťovány odborně způsobilou osobou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 999 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
 • IČO: 70631808
 • Poštovní adresa:
  Hladnovská 751/119
  72529 Ostrava-Muglinov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001484

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky